Podmienky doručenia

Doručenie zdarma

DORUČENIE ZDARMA

Doručenie zdarma je poskytované na všetky produkty ponúkané na www.dayshop.sk.  Na základe tejto skutočnosti platí že každý zákazník ma teda pri každej objednávke doručenie zdarma. Každá objednávka bude po jej zaplatení a pripísaní celkovej čiastky na účet prevádzkovateľa vybavená najneskoršie do 72 hodín od nasledujúceho dňa. U niektorých objednávok môže dôjsť pri ich doručovaní k colnému prerokovaniu tovaru, kde colný úrad stanový poplatok za dodávaný tovar, ktorý Kupujúci uhradí pri preberaní zásielky. Výška colného poplatku závisí od hodnoty objednaného tovaru a tento colný poplatok nevie Prevádzkovateľ vopred stanoviť, nakoľko stanovenie colného poplatku je výlučne v kompetencii colného úradu. Zdôrazňujeme, že colný poplatok nie je poplatok za doručenie.