Reklamačný poriadok

internetovej nákupnej galérie www.dayshop.sk

Ako vyplýva zo Všeobecných obchodných podmienok, Prevádzkovateľ internetovej galérie je spoločnosť LZoom s.r.o. , ktorá je sprostredkovateľom kúpy tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim z Ázie, a to tak, že táto spoločnosť sprostredkuje Kupujúcim nákup tovaru od Dodávateľov, t.j. objedná za kupujúceho tovar u Dodávateľa a zaplatí za tovar kúpnu cenu, prípadne tovar reklamuje.

S ohľadom na vyššie uvedené, nemožno u Prevádzkovateľa reklamovať:

a) kvalitu a akosť tovaru,

b) súlad tovaru s Slovenskými či európskymi normami a štandardmi.

 

Reklamácia dodaného tovaru (nároky zo zodpovednosti za vadu tovaru a za prípadnú škodu spôsobenú chybou tovaru) rieši Prevádzkovateľ s ázijským Dodávateľom tovaru prostredníctvom AliExpress.

U Prevádzkovateľa je možné reklamovať:

a) nedodanie tovaru,

b) oneskorenie s dodaním tovaru,

c) dodanie iného tovaru,

 

To všetko za podmienok stanovených vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti Gordic východ, s.r.o. pre použitie internetovej galérie www.dayshop.sk.

Nedodanie tovaru je možno riešiť reklamáciou:

a) výzvou na opätovné objednanie tovaru; Prevádzkovateľ na svoje náklady objedná tovar opätovne

b) výzvou na vrátenie peňazí s uvedením čísla účtu, na ktorý majú byť peniaze vrátené

Pričom v prípade, že Kupujúcim nie je tovar doručený do 90 dní od uskutočnenia objednávky (ktorou sa rozumie doručenie výberu tovaru na internetovej nákupnej galérii prevádzkovateľa Kupujúcim prevádzkovateľovi a súčasnej úhrady sumy predstavujúce súčet odmeny za sprostredkovanie a kúpnej ceny za tovar od Dodávateľa na účet Prevádzkovateľa), môžu Kupujúci požiadať Prevádzkovateľa o vrátenie peňazí v plnej výške alebo o opätovné objednanie tovaru od Dodávateľa. Peniaze sa v takom prípade vrátia na bankový účet, ktorý za tým účelom Kupujúci oznámia. To však neplatí, ak si kupujúci neprevezme z akéhokoľvek dôvodu uloženú zásielku na pošte. 

Reklamáciu je možná podať e-mailom na: info@dayshop.sk

Reklamačný protokol  na stiahnutie:     https://www.dayshop.sk/user/documents/upload/Reklamačný protokol.odt

Prevádzkovateľ o reklamácii rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do 14 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu poskytnutej služby. Maximálna lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

U oprávnených reklamácií sa prevádzkovateľ zaväzuje vrátiť peniaze na účet uvedený v reklamácii do piatich pracovných dní po vybavení reklamácie. Peniaze nemožno vrátiť v hotovosti, iba prevodom na účet.

Reklamácia je ďalej upravená vo Všeobecných obchodných podmienkach, ktoré si prosím pozorne prečítajte.